:: Start 
   :: Konstvägen Sju Älvar 
   » Organisation 
   :: Projektet 
   :: Konstverk 
   :: Fotoalbum 
   :: Nyheter 
   :: Aktiviteter 
   :: Dokument 
   :: MUsik och berättande 2014 

Klicka på playknappen nedan för att lyssna på Roger Johanssons konstvägenlåt

Konstvägens organisation

Konstvägen Sju Älvar är en ideell förening vars medlemmar är de fem kommunerna Umeå, Vännäs, Bjurholm, Åsele och Dorotea som täcker vägen från kusten i öster vid Bottenhavet till Borgafjällen i väster.

Föreningens stadgar säger i ändamålsparagrafen att föreningen skall arbeta med:

  • att informera och propagera för turiststråket Umeå – Borgafjäll
  • att arbeta för utveckling av kulturen längs vägen
  • att idka i samband därmed stående verksamhet.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ledamot för varje ansluten kommun.

Styrelsen för Konstvägen Sju Älvar 2014 består av följande ordinarie ledamöter:

 

Ledamot

Ersättare

Ombud

Ersättare

Umeå

Marie-Louise Nilsson
Axtorpsvägen 9 1tr
903 37 Umeå

Gunnel Malmberg
Armbågakroken 4
903 44 Umeå

Christer Paoulsson
Hoppets gränd 6
903 34 Umeå

Jan-Olof Schöldström
Matrosvägen 5
907 42 Umeå

Vännäs

Signhild Norrman
Garvenigränd 7 H
911 36 Vännäsby

Monica Wahlström
Dansbanegatan 10
911 31 Vännäs

Inger Eriksson
Gryningsvägen 8
911 30 Vännäs

Anna-Britt Lindberg
Gryningsvägen 31
911 30 Vännäs

Bjurholm

Bo Nilsson
Åkerväg 18
916 31 Bjurholm

Birgitta Dahlberg
Agnäs 133
916 91 Bjurholm

Doris Jonsson
Öreborg 25
916 93 Bjurholm

Leif Söderström
Nytorp 11
916 93 Bjurholm

Åsele

Sam Erson
Bredviksvägen 18
910 60 Åsele

Jonas Ternestål
Åsele kommun*919 85 Åsele

Gunnel Linne
Östnoret 219
910 60 Åsele

Daniel Carlsson
Movägen 6
919 31 Åsle

Dorotea

Britt-Inger Tegnander
Klövervägen 6
917 32 Dorotea

Jan-Åke Persson
Storgatan  5 C
917 31 Dorotea

Carina Thelbro
Avaträsk 22
917 91 Dorotea

Margareta Skoog
Mon 3
917 93 Dorotea

Hedersordf/
Ledamot

Allan Risberg
Mariehemsvägen 27A
906 52 Umeå

Sam Ersson
Bredviksvägen 18
919 31 Åsele

Åke Sandström
Pengsjö 71
911 94 Vännäs

Thure Johansson
Ravingatan 5 A
916 31 Bjurholm

Västerbottens Turism

Umeå Kommun
Vännäs Kommun
Bjurholms Kommun
Åsele Kommun
Dorotea Kommun
Södra Lappland
  © 2019 Konstvägen sju älvar www.konstvagen.se