Längst ut i hamnen i Holmsund, där havet möter land och där Konstvägen Sju älvar börjar eller slutar, stog Mats Caldeborgs bur av galvaniserat järn. Verkets titel var en positionsangivelse som visar exakt var i världen verket befinner sig. I gallerverket, som kanske också är en storhässja, ett sjömärke eller något helt annat, klämtar bland föremål av olika slag ett antal bronsklockor för vinden.

“Jag har valt att benämna mitt verk med en nautisk positionsangivelse, plats Nord 63 grader 40,8 minuter Ost 20 grader 20,6 minuter. Exakt här stog min skulptur. Somliga platser finns redan, de behöver inte sökas. Havet har en oemotståndlig dragningskraft och en strandkant håller en ounvikligen kvar. Här finns platsen för blicken och tankens utflykter. Det är alltså inget konstverk att fästa blicken på, men att gå in under och igenom, för att sedan sätta sig på trappan ned mot vattnet i egna tankar. Det är i ögonvrån, halvt bortvänd, man ser bäst.

Men – konst i det obebyggda landskapet – så är projektet Konstvägen upplagt. Något mer ‘onaturligt’ än detta hamnområde kan man däremot inte tänka sig. Till och med marken är hitforslad. Samtidigt så extremt utsatt för en okuvlig natur med is, dimma och vind. (Konstverket är hållfasthetsberäknat för 1 dm isbeläggning och storm 24 m/s). I denna skärningspunkt har jag rest mitt verk och tyckt mig finna en befriande zon, mittemellan det ena och det andra, endast ett mellanrum.”

Konstverket är bortplockat pga. ombyggnationer i hamnen och att det var i dåligt skick att placeras på annan plats

INFORMATION

Konstnär och Fotograf
Mats Caldeborg

GPS koordinater
WGS84: N64° 40′ 8′ E20° 20′ 6′
Decimal: 63.679946, 20.3373733

Google translate »