10: Återkallelse

10: Återkallelse

Monika Larsen Dennis, 2004 – Återkallelse I byn Ormsjö, 30km väster om Dorotea, inträffade en mycket tragisk olycka den 12 maj 1936. Ett flottarlag om ca 40 män från Ormsjö hade avslutat sitt arbete med flottning i Ormbäcken och skulle ta sig hem till Ormsjö....
11: Himmelmöte

11: Himmelmöte

Här på den plats där fjällvråken dansade föddes idén till det avrundade rum som likt ett jättelikt fågelägg reser sig ute bland stenbumlingarna på kalhygget. En öppning i betongskalet bjuder oss att stiga in i den 17 ton tunga och klassiskt rena formen. Utanför lämnas...
12: Ljusfenomen

12: Ljusfenomen

På en kalhuggen sluttning vid Storarksjön står Olov Tällströms 300 meter vida ring av pålar. Varje påle är försedd med en strålkastare, tillsammans spelar de 32 ljuskällorna upp en illuminerad föreställning som kastar sina reflexer i den långsträckta sjön. Verkets...
13: Återkomsten

13: Återkomsten

Monica L Edmondsons konstverk invigdes den 17 augusti 2013 och är placerat i Borgafjäll i nära anslutning till Korpån och Hotell Borgafjäll. Utgångspunkten till konstverket finner Monica L Edmondson i området kring Borgafjäll. Valet av materialet sten representerar...
Google translate »