En god natts sömn

En god natts sömn

Kojan var min sista boplats nära myren vid fjällbranten. Sten fogades till sten, somblev till en mur. En omsorgsfullt murad grund som skulle räcka livet ut och varje stens lava vittnade om lider som kommit och gått. Kaminen som offrades till regnet glesnade i...
Google translate »