Konstvägen Sju Älvar

Konstvägen Sju Älvar

Målet var till en början att arbeta för en förbättrad vägstandard och genom detta att skapa en attraktiv turistled från kust till fjäll. I ambitionerna ingick också att arbeta för en förlängning av vägen över fjället för att skapa en direkt förbindelse med Norge och...

Invigning av konstverk i Borgafjäll

Kl 16.30 Avresa med buss Borgagården kl 17.00 Invigning av konstverket – Välkommen / Ordf Konstvägen Bo Nilsson – Presentation av konstverket / Konstnären Per Enoksso – Kåtor och Bakgrunden / Projektledare Sam Ersson – Kåtor – att bygga en kåta...
Google translate »