En god natts sömn

En god natts sömn

Kojan var min sista boplats nära myren vid fjällbranten. Sten fogades till sten, somblev till en mur. En omsorgsfullt murad grund som skulle räcka livet ut och varje stens lava vittnade om lider som kommit och gått. Kaminen som offrades till regnet glesnade i...
Vägvisaren – Tsiegle

Vägvisaren – Tsiegle

Konstverket har byggts upp med hjälp av hållfasta stenar och glas som fästs samman med hjälp av fogmassa. Tomas Colbengtson,ville göra ett konstverk som både var en traditionell rösad vägvisare och visade upp de folk som vandrat längs lederna i en annan tid. Inne i...
1: Plats N 63

1: Plats N 63

Längst ut i hamnen i Holmsund, där havet möter land och där Konstvägen Sju älvar börjar eller slutar, stog Mats Caldeborgs bur av galvaniserat järn. Verkets titel var en positionsangivelse som visar exakt var i världen verket befinner sig. I gallerverket, som kanske...
2: 8 11

2: 8 11

I en övergiven turbinsump där det för länge sedan producerades elektrisk energi speglar sig numera en mediterande konstnär i den svarta vattenytan. Skenet från en strålkastare reflekteras i lätta krusningar som blir till ett vågspel mot salens sargade väggar bakom den...
Google translate »