En god natts sömn

En god natts sömn

Kojan var min sista boplats nära myren vid fjällbranten. Sten fogades till sten, somblev till en mur. En omsorgsfullt murad grund som skulle räcka livet ut och varje stens lava vittnade om lider som kommit och gått. Kaminen som offrades till regnet glesnade i...
Vägvisaren – Tsiegle

Vägvisaren – Tsiegle

Konstverket har byggts upp med hjälp av hållfasta stenar och glas som fästs samman med hjälp av fogmassa. Tomas Colbengtson,ville göra ett konstverk som både var en traditionell rösad vägvisare och visade upp de folk som vandrat längs lederna i en annan tid. Inne i...
2: 8 11

2: 8 11

I en övergiven turbinsump där det för länge sedan producerades elektrisk energi speglar sig numera en mediterande konstnär i den svarta vattenytan. Skenet från en strålkastare reflekteras i lätta krusningar som blir till ett vågspel mot salens sargade väggar bakom den...
3: Eldsoffa

3: Eldsoffa

Något lite väster om platsen där vägarna E12 och 92 delar sig utanför Vännäs står en soffa som skiljer sig från de flesta andra soffor då den är murad i tegel och dessutom uppvärmningsbar. Soffan, som inte utan vidare upptäcks av den förbipasserande, är placerad i en...
4: Hägring

4: Hägring

Strax väster om Vännäs, ute på en myr står Kent Karlssons kyrka och speglar sig i det omgivande landskapet. Som andra kyrkor står den där, uppfordrande eller förbisedd. Men den här kyrkan är inte som andra kyrkor, här har arkitekturen förvandlats till skarpslipad...
5: Oh Du härliga land

5: Oh Du härliga land

Med alla de berättelser om Balsjö bys historia som Mattias och Linda Baudin fått lyssna till vid sina träffar med personer från Balsjö föddes idén till konstverket.”Varje bronsfigur illustrerar en berättelse från bygderna, ur både historiskt och framtida perspektiv....
Google translate »