Invigning konstleden

EU-projekt som påbörjades 2014 och avslutas 2020 finansieras av medel från Sametinget och länsstyrelsen samt Leader Lappland

Det är en vandringsled som under mitten av 80 talet var uppmärksammad för s.k. kvinnomarscher mellan Borgafjäll och Saxnäs – en sträcka på 15 km och ligger inom Vilhelmina och Dorotea kommun. Förutom två konstverk ”Vägvisare”  av konstnären Tomas Colbengtsson, invigdes 2018 och  ”En ögod natts sömna” av konstnären Per Enoksson, invigdes 2019
Föreningen fick även uppdrag av Länsstyrelsen och Sametinget att renovera kåtor och ett gethus  ” Jon Anders” och Matt-Jons”

Finansiärer

Google translate »