På en kalhuggen sluttning vid Storarksjön står Olov Tällströms 300 meter vida ring av pålar. Varje påle är försedd med en strålkastare, tillsammans spelar de 32 ljuskällorna upp en illuminerad föreställning som kastar sina reflexer i den långsträckta sjön. Verkets avsevärda dimensioner tycks menade också för andra storheter än den tillfälligtvis förbipasserande.

“Min grundidé som utkristalliserades från resan utmed vägen Sju Älvar, handlar om att skapa rumslighet genom att använda ljus. En förflyttning av ljuspunkter gör det möjligt att ‘måla upp’ stora avstånd. Här i Sverige och i synnerhet i Norrland, finns det gott om storslagna vyer. Jag tänker på dessa utblickar, oftast från högre höjd, där man förnimmer ett större avstånd, kan se en lång sträcka.Att kunna se långt och uppleva sig själv som en del i ett större sammanhang, är närmast en andlig upplevelse. Det är där, i den sfären, jag vill att ljusfenomenet skall verka som ett oväntat och närmast omöjligt inslag. De här förändringarna i skalan, att i landskapet gestalta en form, har egentligen sin historiska referens flera tusen år tillbaka i tiden, i de gravhögsbyggande neolitiska indianernas ‘bildhögar,’ som sträcker sig flera kilometer ut i landskapet. Det är en stor utmaning att i ett sådant perspektiv försöka gripa vår tid och samtidigt lösgöra sig från allmänna uttryckssätt. Jag tror att ‘tidsavtrycket’ i den här installationen, ligger i förhållandet teknik-urkraft, att i princip’ lyfta ut’ en banalitet som t.ex. en julgransbelysning ur sitt sammanhang, förändra skalan, och sätta den i ett nytt.”

Konstverket finns placerat på en kalhuggen sluttning vid Lillarksjön, 62 km väster om Dorotea och 1,5 km väster om byn Storbäck.

Detta konstverk kommer att plockas bort

INFORMATION

Konstnär
Olof Tällström

Fotograf
Göran Furstedt

GPS koordinater
WGS84: N64° 39′ 2′ E15° 39′ 1′
Decimal: 63.679946, 20.3373733

Google translate »