Ett stycke ut i sjön Skinnmudselet strax väster om Fredrika, där landskapet spricker upp med storslagna utsikter mot de stigande konturerna i nordväst, reser sig ett ensamt klippblock upp genom vattenytan. Ovanpå den lite kantigt formade stenen balanserar en drygt tre meter hög och rikt förgrenad renhornsliknande figur i gjuten brons. Från en liten stenbumlingsbeströdd utvidgning av vägbanken, som löper genom sjösystemen, tecknar sig skulpturen mot en storslagen fond av tät granskog och allt resligare bergsmassiv. Eftersom vattennivån i selet varierar beroende på regleringar förändras såväl avståndet mellan betraktare och konstverk som verkets synliga volym över vattenytan. Och om vintern när isen tjocknat öppnas möjligheten för en promenad ända fram.

I verket, vars namn associerar till en tänkt älv bland konstvägens sju faktiskt existerande, konfronteras både material och form. Den naturgivet skrovliga och liksom grovt tillyxade stenen, som stod där i vattnet och väntade på att krönas, möter den mjukt växande metallen som spinner en kokong i finlemmad brons. Stenen är tung och fast förankrad medan bronsgrenarna strävar likt milda eldslågor mot skyn. Men det är ett försiktigt och lite avvaktande möte där själva träffytan mellan hantverk och natur blott är som en flyktig beröring. Samtidigt utgör skulpturen, utan att på något vis konkurrera i storlek med omgivningen, en slags starkt strålande mittpunkt i det magnifika naturperspektiv som öppnar sig på platsen. Sigurdur Gudmundsson relaterar bronshornets gestalt till det mänskliga huvudets form. Konstverket blir på så vis både en bild av mänsklig närvaro, och ett högst konkret spår av mänsklig aktivitet på en plats där människans avtryck dittills utgjorts av reglerade vattendrag, den asfalterade landsvägen och av en högspänningsledning som passerar förbi.

“Skulpturens form är relaterad till formen på det mänskliga huvudet som jag arbetat med många gånger i min konst. Formen är en slags arketyp för mänsklig närvaro. I detta arbete är formen ställd upp och ned för att skapa öppenhet och ljus. Renens horn är inspriationskälla till skulpturens struktur. Bronsskulpturen är placerad så att den mjukt nuddar vid stenen och därmedskapas en intressant spänning. Mitt tilläggär skapad för den befintliga stenen i Skinnmuddselet, som alltså är en del av skulpturen. Den gjutna bronskronan kan således inte placeras någon annanstans. Skulpturens plats blir en poetisk accent i detta öppna landskap. Avsikten med mitt verk är abstrakt; en icke-verbal atmosfärisk mening som ignorerar ordets mening. Det är exakt så, som jag vill att min konst ska vara.”

Konstverket finns placerat på ett ensamt klippblock i sjön Skinnmudselet, 6 km väster om Fredrika.

INFORMATION

Konstnär
Sigurdur Gudmundsson

Fotograf
Göran Furstedt

GPS koordinater
WGS84: N64° 4′ 49′ E18° 17′ 55′
Decimal: 64.080282, 18.298650

Google translate »