Fulla av knastrande elektricitet från de stora energikällorna i norr kommer med bestämda steg två krafledningar trampande genom det skogbeklädda bergslandskapet längs en uthuggen gata i den täta vegetationen. Ett par kilometer väster om byn Hammar i Åsele kommun möter ledningarna Konstvägen. Men i stället för att bara korsa vägen och fortsätta söderut viker den ena av de två ledningarna av och utför en avledande manöver i form av en cirkelliknande figur på en öppen plats invid vägen innan den med raka språng försvinner mot elektricitetstörstande motorer, maskiner, lampor, brödrostar och kaffebryggare i Sverige och världen.

Den ledning som avviker från det raka spåret är något tunnare dimensionerad än sin parallella kollega och utförd som en enkelstolpskonstruktion med tre linor. Framme vid den öppna myrmarken norr om vägen sjunker den med en elegant rörelse ner från 16 till 11 meters höjd och svänger av mot vänster samtidigt som enkelstolparna byts ut mot portaler, var och en bestående av två trästolpar. Portalerna bildar en sjuhörning med 60 meters diameter där de tre linorna, hängande i blågröna isolatorer, med trubbvinklade knyckar tar sig ett varv runt och samtidigt stiger med en meter i taget för att efter varvets fullbordande åter befinna sig på ursprunglig höjd.

“Det var en gång en man som reste från sin stad till en annan stad långt borta. Trots att han av hela sitt hjärta längtade efter att träffa sin älskade, tog han sig ändå tid att ta ett extra varv i många av rondellerna på vägen dit. Konstverket består av sju kraftledningsstolpar placerade i en ring med en omkrets av 251 meter. en 40 kV kraftledning leds i en cirkel och strömmen tillåts ta ett varv innan den på högre höjd fortsätter söder ut. Idén om konstverket ska vara möjlig att återskapa i fantasin hos den som hört talas om det men aldrig själv sett det. Strömmen som går genom min cirkel är hopkopplad med strömmen i övriga Sverige och även i resten av Europa vilket gör att man i vilket vägguttag som helst kan ta ström som varit med runt – också strömmen i ditt eluttag. Skulpturen är helt och hållet uppbyggd av befintligt och utprovat standardmaterial samt dimensionerad efter gällande föreskrifter. Sjuhörningen är given av det faktum att jag gått på minsta tillåtna brytvinkel för en 157 kvadratmillimeter 40 kV Partridge kabel. Höjden och placeringen är given utifrån minsta tillåtna värden. Inkoppling på kraftledningsnätet med detonationsskarvar gav en invigning med tre knallar, en för varje fas. Jag ser verket som en hyllning till livsnödvändig handling utan praktisk funktion.”

Konstverket finns placerat på en liten myr, 7 km väster om Åsele och strax väster om byn Hammar.

INFORMATION

Konstnär
Mikael Richter

Fotograf
Göran Furstedt

GPS koordinater
WGS84: N64° 11′ 0′ E17° 13′ 3′
Decimal: 64.184304, 17.221687

Google translate »