Konstvägens organisation

Konstvägen Sju Älvar är en ideell förening vars medlemmar är de fem kommunerna Umeå, Vännäs, Bjurholm, Åsele och Dorotea som täcker vägen från kusten i öster vid Bottenhavet till Borgafjällen i väster.

Föreningens stadgar säger i ändamålsparagrafen att föreningen skall arbeta med:

  • att informera och propagera för turiststråket Umeå – Borgafjäll
  • att arbeta för utveckling av kulturen längs vägen
  • att idka i samband därmed stående verksamhet.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ledamot för varje ansluten kommun.

Ledamot

Ersättare

Ombud

Ersättare

Umeå

Ulf Figaro
Axtorpsväg 17
903 37 Umeå

Fredrik Elgh
Astorpsväg 31
903 39 Umeå

Christer Paoulsson
Hoppets gränd 6
903 34 Umeå

Robin Thörnberg
Stipendiegränd 4a
907 35 Umeå

Vännäs

Signhild Norrman
Garverigränd 7 H
911 36 Vännäsby

Åke Sandström
Pengsjö 71
911 94 Vännäs

Inger Eriksson
Gryningsvägen 8
911 30 Vännäs

Maria Olofsson

Bjurholm

Bo Nilsson
Storgatan 124

Birgitta Dahlberg
Agnäs 133
916 91 Bjurholm

Doris Jonsson
Öreborg 25
916 93 Bjurholm

Leif Söderström
Nytorp 11
916 93 Bjurholm

Åsele

Birgitta Jonsson
Torpgatan 2 I
919 31 Åsele

Sam Ersson
Bredviksvägen 18
910 60 Åsele

Stefan Gärdlund
Fågelstigen 24
919 31 Åsele

Sylvia Schöne
Östernoret 50
919 91 Åsele

Dorotea

Greger Lindqvist
Timotejvägen 18
917 32 Dorotea

Lilian Tegnander
Mårdsjö 116
917 99 Dorotea

Nicke Grahn
Miljöenheten
917 81 Dorotea

Astrid Rönnqvist
Timotejvägen 18
917 32 Dorotea

Hedersordf/
Ledamot

Allan Risberg
Mariehemsvägen 27A
906 52 Umeå

Sam Ersson
Bredviksvägen 18
919 31 Åsele

Åke Sandström
Pengsjö 71
911 94 Vännäs

Thure Johansson
Ravingatan 5 A
916 31 Bjurholm

 

Google translate »