Projektet

Konstvägen Sju Älvar har tillkommit och utvecklats genom olika projekt. Det första projektet påbörjades 1994 och slutfördes 1998 och handlade uteslutande om att skapa och placera konstverk ute i naturen i anslutning till Konstvägen Sju Älvar. Tio konstnärer utvaldes och de åkte längs vägen, studerade miljön och tog fram förslag till konstverk i en dialog med ett konstnärligt råd. Efter detta presenterades förslagen för medlemskommunerna, markägare och allmänhet. 1996 etablerades det första konstverket – Väg ledning. Det stora flertalet av konstverken färdigställdes under 1998.

Det senaste projektet, som startade 2001 och avslutades 2004-06-30, handlade i första hand om marknadsföring men också om en ytterligare konstförtätning. Det 11:e konstverket – Nybyggarkvinnan blev klart 2003 och det 12:e – Återkallelse invigdes 2004.

Under projekttiden har en kraftfull marknadsföring genomförts. Material för utställning, mässor mm i form av rollups har tagits fram. En video med en speltid på 28 min har producerats och beskriver en resa längs Konstvägen som Tomas Tidholm, Imri Sandström och David Sandström gör. Det blir ett möte mellan tre skapande människor, med ord och musik som främsta uttrycksmedel, och konstverken, vart och ett med en egen historia att berätta. För intresserade finns videon och rollupsen hos medlemskommunerna. Nyhetsbrev och informationsmaterial har producerats och distribuerats och det tillsammans med en bred annonsering har skapat ett stort intresse för Konstvägen Sju Älvar.

En video har producerats. Videon har en speltid på 28 min och beskriver en resa längs Konstvägen som Tomas Tidholm, Imri Sandström och David Sandström gör. Det blir ett möte mellan tre skapande människor, med ord och musik som främsta uttrycksmedel, och konstverken, vart och ett med en egen historia att berätta.

Google translate »