Föreningen

Föreningen Vägen Sju Älvar bildades 1965 av dåvarande kommuner Holmsund, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Fredrika, Åsele och Dorotea. Under en resa från kust till fjäll passerar man i tur och ordning de sju älvarna – Vindelälven, Umeälven, Öreälven, Lögdeälven, Gideälven, Ångermanälven och längst uppe i Södra Lapplands fjällvärld når man Saxälven.

Målet var till en början att arbeta för en förbättrad vägstandard och genom detta att skapa en attraktiv turistled från kust till fjäll. I ambitionerna ingick också att arbeta för en förlängning av vägen över fjället för att skapa en direkt förbindelse med Norge och Atlanten. Vägstandarden har avsevärt förbättrats men någon förlängning av vägen över fjällen har ännu inte blivit genomförd.

Föreningen ändrade namnet 1997 till Konstvägen Sju Älvar i samband med ett EU-finansierat projekt som handlade om att tillskapa konstverk utmed vägen. Tio konstnärer fick förtroendet att uppföra var sitt konstverk. Det första konstverket, ”Väg ledning” uppfördes redan 1996 och de resterande nio konstverken färdigställdes sedan under 1998. Resultatet blev en unik konstutställning ute i naturen.

Föreningen fortsätter målinriktat sitt arbete med att utveckla Konstvägen Sju Älvar och ytterligare konstförtätning har skett med ”Nybyggarkvinnan” under 2003 och ”Återkallelse” som invigdes 2004. Till detta kan också tillföras Umedalen Skulptur med ett tjugotal konstverk av internationella konstnärer.

Under år 2010 avinstallerades konstverken Vägledning och Konstväg p g a att väder och vind hade orsakat för mycket skador.
Tack vare EU-medel har vi kunnat ersätta de båda konstverken med

Oh Du härliga land av Mattias och Linda Baudin Olofsfors (ersätter Vägdledning)

Vägabstraktion vid Lögdeälven av Jacob Dahlgren (ersätter Konstväg)

Dessa båda konsverk invigs den 9 juli 2011l

Den 17 augusti 2013 invigdes konstverket “Återkomst” konstnär Monica L. Edmondson, av landshövding Magdalena Andersson inför 85 deltagare.

Konstvägen Sju Älvar är en 35 mil lång konstutställning, från kusten i Holmsund i öster till Borgafjäll i Södra Lapplandsfjällen i väster. En resa längs Konstvägen inbjuder inte enbart till att uppleva de 13 olika konstverken, det ger Dig fantastiska naturupplevelser och många kulturhistoriska sevärdheter.

Google translate »