Konstvägens styrelse

Konstvägen Sju Älvar är en ideell förening vars medlemmar är de fem kommunerna Umeå, Vännäs, Bjurholm, Åsele och Dorotea som täcker vägen från kusten i öster vid Bottenhavet till Borgafjällen i väster.

Föreningens stadgar säger i ändamålsparagrafen att föreningen skall arbeta med:

  • att informera och propagera för turiststråket Umeå – Borgafjäll
  • att arbeta för utveckling av kulturen längs vägen
  • att idka i samband därmed stående verksamhet.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ledamot för varje ansluten kommun.

Ledamot

Ersättare

Ombud

Ersättare

Umeå

Katarina Reian
Söndagsvägen 21
906 37 Umeå
katarina.reian@gmail.com
070-5850516

Ulla Stina Lund
Paradisgränd 5
903 63 Umeå
ullastina.lund@gmail.com
073-8101943

Christer Paoulsson
Hoppets gränd 6
903 34 Umeå
chrpau517@gmail.com
070-5517611

Mats Molin
Söderqvistsväg 11
913 42 Umeå
mats.molin@icloud.com
072-206195

Vännäs

Olof Johnson
Kyrkogatan 3
911 32 Vännäs
olofj230@gmail.com
070-3778262

Maria Olofsson
Älvdalsgatan 4
919 33 Vännäs
maria.k.olofsson@gmail.com
070-3439615

Anna-Stina Ögren
Östra Spöland 64
911 92 Vännäs
elsaogran@gmail.com
073-8191123

Agneta Nilsson
Fågelstigen 31
911 35 Vännäsby

070-3043095

Bjurholm

Linda Berglund
Vitvattnet 226
916 91 Bjurholm
linda.berglund@politiker.bjurholm.se
076-2758545

Bengt-Ove Lindgren
Nytorp 14
916 93 Bjurholm
bengt-ove.indgren@politiker.bjurholm.se

Monica Sandelin
Öreström 69
916 93 Bjurholm
monica.sandelin@politiker.bjurholm.se
070-2655137

Birgitta Dahlberg
Agnäs 133
916 91 Bjurholm
birgitta.dahlberg@politiker.bjurholm.se
070-6244607

Åsele

Gerhard Sannsell
Storgatan 61
919 31 Åsele
gerhard@sannsel.se
070-3612745

Sylvia Samuelsson
Tensjö 6
919 92 Åsele
sylvia.samuelsson@asele.se
070-2341437

Urban Lindström
Wärdshusvägen 18
919 32 Åsele
urban.lindstrom@asele.se
070-6089795

Eva Strömberg
Baksjöliden 315
919 93 Fredrika
eva.stromberg@asele.se
070-6241494

Dorotea

Greger Lindqvist v.ordf.
Timotejvägen 18
917 32 Dorotea
greger.lindqvist@dorotea.se
070-6241198

Göran Gunnarsson
Avaträsk 37
917 91 Dorotea
goran.gunnarsson@hotmail.com
070-3206456

Nicke Grahn
Miljöenheten
917 81 Dorotea
nicke.grahn@dorotea.se
070-654 7007

Astrid Rönnqvist
Timotejvägen 18
917 32 Dorotea
rajja.asro@gmail.com
070-640 1371

Hedersordf/
Ledamot

Bo Nilsson
ordf
Storgatan 124
903 34 Umeå
bo.leander@hotmail.com
070-2560241

Åke Sandström
Prästgatan 9
911 33 Vännäs
ake.sandstrom@vannasmail.se
070-3439615

 

Google translate »